کانون شعر و ادب دانشگاه علم و صنعت بهشهر

اندر طلب یاری ، دل گشته چه حیرانی

ای قمری یا حق گو، بر من تو بده جانی

از روی چو ماه او،بغض نگهم ماندست

تو درد دلت را گو در وقت پریشانی

زلف چو مه و تابش ،کشتست دل ما را

پس درد دلم آیا ماندست به پنهانی؟

لیکن نشد و عشقش ،از درد نفریادم

دستم تو بگیر ای یار در لحظه هم خوانی

امشب گل این مجلس من باشم و باکم نیست

زی لعل ترش مارا بردست به مهمانی

مجلس چه خوش و ما خوش ، از طرف حضور یار

پس یا رب من باز آ در لحظه ی پایانی

شهره به سبک عقلی خواندست به شهری شعر

ای یار پر از فضلم ،باز آ ز پشیمانی

مرتضی فلاح زاده

  

شبی در کنج میخانه گرفتم تیغ بر دستم

بگفتم خالقا یا رب، تو فکر کردی که من مستم ؟

تو شیرین را ز فرهادش جدا کردی

تو فرعون را خدا کردی

تو طفلان زیادی را ز مادر ها جدا کردی

تو فکر کردی که من مستم !!

سعیده عباسی

[ یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 18:7 ] [ شورای مرکزی ]

 

بگو گردون ز دل های پریشان جفاکار نبخشای کزایی

که از دلدادگی بویی ندارند

بخوان ای بلبل آشفته ی غمگین و سرگردان و مست و عاشق و دانا

که از عشق رخش باری نمی یابی

بزن مطرب تو سازی از طرب خواهی و سر مستی و بنگ و عیش و نوش و عشق و امید

که از این عاشقی ما را همی سودی نپایید

بگو ساقی ز می خواری و عاشق پیشگی تا زندگی بهر دو چشمان سیاه و زلف ماهش

که این حق است که دلداری چو من از غم بمیرد

بساز می ،کنم آواز و جام می فروشان را

به مستی بر زمین کوبم که این سر در گمی باشد

که از دست و دل و پای و سر و متن وجودم

به این کاسه زده و ان ترک های سبویم

بر آن کاسه نشسته

ز مطرب من بخواهم لیک امروز که اهنگ هی و هی های او بر لب بیاید

که دل از غصه ی روی مه ساقی بماند

بسان آن قدح در پای آن بید زنخدان که سبویش بر شکسته

بزن ساز و بزن ساز و بزن ساز

مرتضی فلاح زاده

...........................................................................................................

من بغض می کند، من دم نمی زند

اینجا کسی لبخند هم به آدم نمی زند

هی راه می روم، هی اشک می شوی

باران دائمی ست که نم نم نمی زند

صفا کیماسی

[ یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 17:58 ] [ شورای مرکزی ]
درباره وبلاگ

بلاگ عروض...محلی برای انعکاس اشعار ، داستان های کوتاه و نوشته های ادبی اعضای کانون ، اطلاع رسانی فعالیت های کانون به اعضا و بازدبد کنندگان بلاگ و محلی برای جمع آوری پیشنهادات و انتقادات اعضا و سایر بازدید کنندگان از این کانون میباشد

امکانات وب